20.6 C
İstanbul
15 Haziran 2024, Cumartesi
spot_img

Açılış

Yol TV, başta Alevi toplumu olmak üzere, diğer tüm toplumsal kesimlerin bilgi edinme ve haber alma gereksinimlerini karşılamak, bu doğrultuda gelişimlerine katkıda bulunmak için kurulmuş ve daha geniş kesimlerce bu bilgi ve haberlerin paylaşılması ve tartışılmasına katkı sunmak için faaliyet gösteren bir yayın organıdır.

Yayın politikası ve ilkeleri, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Yayın Kurulu tarafından oluşturulan Yol TV, kendi Yayın Alt Kurulu ile bu politika ve ilkelere uygun olarak yayıncılık faaliyetini icra eder. Konvansiyonel ve dijital medyumlarda varlık göstererek toplumsallaşma ve örgütlenme ihtiyacını da korur.

Hükümler

1 – AABK Yayın Kurulu ve Yol TV Yayın Alt Kurulu’nun kararlaştırdığı tüm ilkeler, Yol TV ve Yol TV Haber Portalı’nda yayınlanan tüm içerikleri bağlamaktadır.

2 – Bu ilkeler, sadece yayın içeriklerini değil, aynı zamanda tüm kurum yönetici ve çalışanlarını da kapsamaktadır.

3 – Kurum yönetici ve çalışanları, içeriklerin hazırlanması ve yayını sırasında nesnel bakış açılarını korumakla, teyit edilmemiş içerikleri paylaşmamakla ve mesnetsiz iddiaları dile getirmemekle, gizli reklam almamakla, kurumsal kimlik ve itibari değerlerini çiğnememekle, kimsenin insan hakları ve kişilik haklarına zarar verecek şekilde davranmamakla mükelleftirler.

İlkeler

1 – Adil, doğru ve dürüst şekilde halkın bilgi ve haber alma özgürlüğüne katkı sağlamak.

2 – Kamu yararına gözeterek bağımsız ve özgürlükçü bir çizgide haber içeriği oluşturmak ve bu doğrultuda nesnel yayıncılık kurallarını takip etmek.

3 – Hukuka uygun biçimde, gerçeğin izinde olmak. İkisinin örtüşmediği sansür, dezenformasyon, baskı durumlarında gerçeğin açığa çıkartılması için çaba göstermek.

4 – Gerçeği açığa çıkarmak için gösterilen çaba sırasında hataya düşülmesi durumunda bu hatayı düzeltme, tekziplere yer verme erdemini göstermek.

5 – Düşünce ve ifade özgürlüğünü, temel insan ve kişilik haklarını, özel yaşamın gizliliğini korumaya özen göstermek.

6 – Mesnetsiz iddiaları gündeme taşınmamak, somut bilgi ve belgelere ulaşmak için çaba sarf etmek.

7 – Bir olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği durumlarda masumiyet karinesini korumaya özen göstermek.

8 – Nefret dilinden kaçınmak, haber ve yorumlarda şiddet ve ayrışmayı körükleyici söylemlerden uzak durmak.

9 – Haber kaynağının gizliliğini korumak ve ancak kaynağı izin verirse açıklamak.